Chcesz zostać dziennikarzem portalu Wołów ? Pisać aktualności, wiadomości wywiady i budować soje portfolio dziennikarskie? Napisz do nas: biuro@zens.pl  tel: 533024116 A może jesteś świadkiem jakiegoś zajścia wydarzenia i chcesz się podzielić z innymi to też napisz! 

Jak legalnie zatrudnić pracowników z Ukrainy?

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Pocket
WhatsApp
Jak legalnie zatrudnić pracowników z Ukrainy?

jak zatrudnić Ukraińca, najnowsze prawo pracy o zatrudnianiu cudzoziemców, praca stała, praca sezonowa.

Jak legalnie zatrudnić pracowników z Ukrainy?

Unia Europejska nie stroni od napływu pracowników z państw znajdujących się poza jej granicami. Polska nawet w tym przoduje wśród europejskich państw. W Polsce wydaje się najwięcej wiz długoterminowych i zezwoleń na pobyt dla cudzoziemców z państw trzecich, które to wydaje się w związku z pracą. Statystycznie rzecz ujmując, w 2016 roku tego rodzaju dokumenty (legalna praca) otrzymało 494 tysiące osób. A to można przeliczyć na 58 % wszystkich zezwoleń, jakie są wydane we wszystkich krajach członkowskich UE.

Dobry pracownik z Ukrainy – jak go zatrudnić?

Ukraińcy przodują w liczbie zatrudnianych w Polsce obcokrajowców. Nieoficjalnie podaje się, że w Polsce i na naszym rynku pracy jest ich blisko 2 miliony. Pracownicy z Ukrainy są bardzo dobrze odbierani przez pracodawców ze względu na ich dyscyplinę pracy, niezawodność, dyspozycyjność i chęć nauki. W jaki sposób można zatrudnić Ukraińca w swojej firmie? Zgodnie prawem pracy, które obowiązuje w Polsce, należy wykonać kilka zasadniczych czynności.

Po pierwsze, aby obywatel Ukrainy mógł zostać pracownikiem legalnym, musi posiadać tak zwany tytuł pobytowy, na jego podstawie otrzymuje zezwolenie na pracę w Polsce. Warto przy tym pamiętać, że o tytuł pobytowy nie ubiega się pracodawca, ale sam cudzoziemiec.

Po drugie dopiero po uzyskaniu tytułu pobytowego, pracodawca może uzyskać zezwolenie na pracę cudzoziemca. Może to być praca stała, sezonowa lub wpis do ewidencji oświadczeń o powierzaniu pracy cudzoziemcowi. Po uzyskaniu odpowiedniego zezwolenia, przekazuje go pracownikowi, którego chce zatrudnić.

Po trzecie, zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, pracodawca ma za zadanie:

– podpisać z cudzoziemcem odpowiednią umowę o pracę. Dokument musi zostać przetłumaczony na język ukraiński,

– skopiować dla siebie i swojej dokumentacji, tytuł pobytowy cudzoziemca,

– następnie powierzyć pracę na warunkach, które zostały konkretnie spisane w zezwoleniu lub oświadczeniu,

– kolejnym krokiem jest zgłoszenie pracownika z Ukrainy do ubezpieczenia społecznego (zależy od formy zatrudnienia).

Zgodnie z najnowszym prawem pracy

Czyli ze zmianami, jakie zostały wprowadzone od dnia 1 stycznia 2018 roku, pracodawca jest zobowiązany dopełnić obowiązków informacyjnych. Jego zadanie polega na przekazaniu informacji o podjęciu – termin ostateczny przypada w dniu rozpoczęcia pracy przez cudzoziemca – lub niepodjęciu pracy przez pracownika z Ukrainy (tu termin ostateczny przypada na 7 dni od daty rozpoczęcia pracy wskazanej w oświadczeniu). Pracodawca informuje o tym fakcie Powiatowy Urząd Pracy. Podaje też  adres zamieszkania cudzoziemca. Po spełnieniu tych obowiązków urząd wydaje zezwolenie na pracę.

Nowe zezwolenie na pracę sezonową

Od 1 stycznia 2018 roku zmiany w ustawie o zatrudnieniu obcokrajowców, obejmują takie zagadnienia jak: nowe zezwolenie na pracę sezonową, które dotyczy wybranych branż, w tym głównie rolnictwa oraz turystyki. Decyzję o wystawieniu tego dokumentu wydaje starosta właściwy dla miejsca siedziby, jaką ma dana firma. Dzięki temu można legalnie zatrudnić cudzoziemca do prac sezonowych na 9 miesięcy w ciągu roku. To zmiana, która odnosi się do wcześniej obowiązujących regulacji, jakie zezwalały na maksymalnie 6-miesięczny pobyt cudzoziemca w Polsce. Nowe zasady, które m.in. wydłużają czas pracy o połowę, są sporym ułatwieniem w zatrudnieniu pracownika z Ukrainy. Dodatkowo, pracodawca może, pod pewnymi warunkami, powierzyć cudzoziemcowi pracę innego rodzaju niż ta, która zasadniczo jest wykonywana w ramach działalności sezonowej, ale na okres nie dłuższy niż 30 dni w ciągu ważności zezwolenia. Warto też wiedzieć, że od stycznia 2018 roku zezwolenie na pracę kosztuje 30 zł. Starosta ma prawo natomiast wydać decyzję o odmowie wpisania oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń.

Taka sytuacja pojawia się, gdy zaistnieje podejrzenie, że pracodawca złożył wniosek tylko dla pozoru lub kiedy był karany ze względu na prawa pracownicze albo też nie reguluje swoich zobowiązań podatkowych, nie płaci składek do ZUS.

Zobacz więcej na: Zatrudnienie pracownika z Ukrainy

 

0 0 votes
Daaj ocenę
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Pocket
WhatsApp
Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x