Chcesz zostać dziennikarzem portalu Wołów ? Pisać aktualności, wiadomości wywiady i budować soje portfolio dziennikarskie? Napisz do nas: biuro@zens.pl  tel: 533024116 A może jesteś świadkiem jakiegoś zajścia wydarzenia i chcesz się podzielić z innymi to też napisz! 

Licytacja komornicza mieszkania i nieruchomości. Jak wygląda?

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Pocket
WhatsApp
Licytacja komornicza mieszkania i nieruchomości. Jak wygląda?

Po zajęciu, sporządzeniu opisu oraz oszacowaniu, licytacja jest kolejnym etapem komorniczej egzekucji nieruchomości. Odbywa się bezpośrednio w sądzie, przy udziale komornika prowadzącego oraz sędziego. Licytacja ma charakter publiczny, jednak może wziąć w niej udział jedynie osoba pełnoletnia. Warunkiem jej rozpoczęcia jest obecność przynajmniej jednego chętnego licytanta. Uczestnik nie musi stawiać się na licytacji osobiście, ponieważ może wysłać upoważnionego pełnomocnika.

Licytacja komornicza mieszkania i nieruchomości. Jak wygląda?

Wywołanie licytacji komorniczej

Kiedy licytacja komornicza zostanie wywołana, obecne na sali osoby poznają przedmiot przetargu oraz cenę wywoławczą. W przypadku pierwszej licytacji wynosi ona 3/4 oszacowanej sumy, natomiast przy drugiej – 2/3. Podawana jest także suma rękojmi, której wartość równa jest 1/10 sumy szacowanej. Ogłaszany jest również termin uiszczenia kwoty nabycia, zasadniczo wynoszący dwa tygodnie od momentu uprawomocnienia przybicia. Podawane są również ewentualne zaległości danej nieruchomości pod względem podatków państwowych oraz danin publicznych innego typu, włącznie z określeniem sum obciążających nabywcę. Oprócz tego obecni na licytacji zapoznają się z prawami ciążącymi na nieruchomości, które utrzymywane będą w bez zaliczenia lub z zaliczeniem na cenę nabycia. Jeżeli po opisie i oszacowaniu nieruchomości zaszły w jej stanie prawnym oraz faktycznym jakiekolwiek zmiany, również są one ogłaszane.

Licytacja więcej niż jednej nieruchomości

W przypadku wystawienia do licytacji kilku mieszkań lub części nieruchomości, dłużnikowi przysługuje prawo wskazania kolejności przeprowadzania konkretnych przetargów. Celem wprowadzenia tego postanowienia jest przede wszystkim konieczność ochrony interesów dłużnika. Zdarzają się bowiem sytuacje, że sprzedaż pierwszej nieruchomości okazuje się wystarczająco korzystna i jest w stanie zaspokoić roszczenia wierzycieli. Wówczas nie jest konieczne licytowanie pozostałych mieszkań lub nieruchomości, w związku z czym komornik wstrzymuje przetarg. Jeżeli w wyniku podziału uzyskanych z danej sprzedaży kwot zaspokojone zostaną należności wszystkich wierzycieli, sąd zobowiązany jest do umorzenia egzekucji.

Udział w licytacji komorniczej

Zgodnie z kodeksem postępowania cywilnego, niektóre osoby nie mogą uczestniczyć w przetargu. Według artykułu 976i § 1 k.p.c, w licytacji komorniczej udziału nie może brać dłużnik, komornik oaz ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, a także osoby biorące udział w licytacji w charakterze urzędowym. Zakaz obejmuje także licytantów, którzy nie spełnili warunków innych licytacji, nie mogą nabywać nieruchomości bez specjalnego zezwolenia państwowego lub go nie przedstawiły. Dzięki tego typu regulacjom przetargowym, możliwe jest wykluczenie podejrzeń dotyczących ewentualnego stosowania praktyk niedozwolonych. Mogłyby one doprowadzić do wyrządzenia szkody wierzycielom, wykorzystania pozycji służbowych w celu zakupu nieruchomości po niższej cenie lub nie wywiązania się z wymogów licytacyjnych.

Przebieg licytacji komorniczej

Licytacja komornicza polega na ustnym składaniu ofert. Każde kolejne postąpienie nie powinno mieć wartości niższej, niż jeden procent ceny wywoławczej z zaokrągleniem wzwyż do pełnych złotych. Na przykład w przypadku ceny wywoławczej mieszkania o wartości 200.000.00 zł, wysokość pierwszego postąpienia minimalnego opiewać będzie na kwotę 202.000.00 zł. Jeżeli inny licytant zdecyduje się na zgłoszenie wyższej stawki, cena zaofiarowana wcześniej przestaje obowiązywać. W przypadku braku kolejnych ofert, komornik uprzedza obecnych o braku przyjmowania dalszych postąpień po trzecim obwieszczeniu. Ostatnio zaofiarowana cena ogłaszana jest trzykrotnie, po czym przetarg jest zamykany. Na koniec komornik wymienia licytanta, który zaofiarował cenę najwyższą.

Druga licytacja komornicza

Jeżeli podczas pierwszej licytacji nieruchomość nie zostanie sprzedana, wyznaczany jest termin kolejnej. Wówczas cena wywoławcza wynosi 2/3 ceny oszacowania. Jeżeli jednak również w tym terminie nie dojdzie do sprzedaży nieruchomości, wierzycielowi przysługuje możliwość złożenia wniosku o przejęciu jej na własność. Przyjmowana wartość nieruchomości wynosi wówczas 2/3 oszacowanej sumy. Wniosek ten należy złożyć do sądu w ciągu tygodnia od poprzedniej licytacji, włącznie z rękojmią lub zwolnieniem z opłat. Jeżeli nieruchomość nie zostanie przejęta przez wierzycieli, egzekucja jest umarzana. Nowe postępowanie może być wszczęte dopiero po upływie 6 miesięcy. Umorzenie przetargu możliwe jest wówczas, jeżeli dłużnik zdoła spłacić wszystkie należności przed zamknięciem licytacji.

źródło: zaradnyfinansowo.pl

 

0 0 votes
Daaj ocenę
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Pocket
WhatsApp
Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x